Wilhelm Roentgen. Jego żona jako pierwsza zobaczyła zdjęcie swojego szkieletu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *